Blog
... S ODPADMI JEDNODUCHO, BEZ STAROSTÍ A PODĽA PREDPISOV Prejsť na blog

Najlepšia cena, najefektívnejší vývoz biologického, kuchynského a reštauračného odpadu

Infolinka 0950 401 401

Legislatíva

Zmeny a odkazy ohľadom zákona o odpadoch

 

Kuchynský odpad je vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení ale i z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

Dňom 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. z 15. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“)

Povinností:

Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:

Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník  podáva ohlásenie o vzniku odpadu a  nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

Podľa nového zákona 79/2015 Z. z. sa zmenil systém financovania triedených zložiek komunálneho odpadu. Každá obec ma povinnosť  zabezpečiť  triedený zber a nakladanie s odpadom, kde novou povinnosťou obce je zavedenie a prevádzkovanie triedeného zberu odpadových jedlých olejov a tukov z domácností a s kuchynským odpadom pochádzajúcim z domácnosti

Kontakty

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA - office
0950 401 401
info@espik.sk

ESPIK
Ľutujeme! Vyskytla sa chyba.

Ľutujeme!
Vyskytla sa chyba.

Domovská stránka

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies